Oppføringer av per Mazarino

Hvordan kan vi være så rimelige?

Mange spør meg om hvordan vi kan produsere gratis nettløsninger, som andre leverandører tar produksjonspris på oppimot kr 25 000,-  for. Svaret er ganske enkelt og likevel ganske komplisert. Vi lener oss på noen elementer som er viktige for å holde prisen nede. Etter mer enn 20 år i bransjen har vi opparbeidet en kunnskap […]

Folk søker ikke for moro skyld!

Det er slutt på de tider hvor folk søker for moro skyld. Folk søker fordi de ønsker noe – og det å forstå hvorfor folk søker det de ønsker – er nøkkelen til suksess på internett. Google er den største og beste samarbeidspartneren for å skaffe mer business til deg.

What a wild ride!

Hønefoss og Ringerike Rideskole med Line Brusletto ønsket nye nettsider basert på DigiPoint modellen. Du kan besøke sidene her www.hrrs.no.  Gjennom produksjonen la vi vekt at det skulle være inspirerende å gå på rideskole. Fokus for oss ble å bruke mye bilder og effektiv tekst sammen med kort vei til å melde seg på kurs. […]