Generelle lisensbetingelser for bruk av lisenser knyttet til nettsideløsninger levert av

Digipoint Solution AS

§ 1 Lisenshaver:
Lisenshaver er den som har kjøpt en nettsideløsning med lisens gjennom et godkjent utsalgssted enten dette er et online eller et offline utsalgssted. Lisenshaver kan benytte lisensen til å produsere sine internettsider for publisering på et eget domene. Lisensen er “hosted” på servere hos DigiPoint Solution AS eller servere levert av underleverandører. For tiden benyttes WPX Hosting som underleverandør med Cloud computing. Det tas daglig
backup av nettløsningen.
§2 Overdragelse av lisens:
En lisens for DigiPoint WordPress CMS kan ikke overdras videre til tredjepart når den allerede er aktivert av et selskap, organisasjon eller privatperson. Unntakene er hvis et selskap som eier en lisens selges eller overdras til annen juridisk eier. I slike tilfeller følger lisensen overdragelsen. Ny eier er i slike tilfeller forpliktet til å følge gjelden lisensbetingelser.
§ 3 Lisensens varighet:
Lisensen er en løpende lisens for ett år av gangen og er aktiv inntil den sies opp av lisenshaver. Lisensen fornyes automatisk 2 måneder før utløp med like lang varighet som opprinnelig varighet fra første aktivering (ett år). Oppsigelse av lisensen kan skje skriftlig innen 2 måneder før automatisk fornying ved e-post til oppsigelse@digipoint.no. Oppsigelsen må inneholde domenenavnet oppsigelsen gjelder. Ved oppsigelsens utløp slettes alt innhold fra server. Innholdet kan ikke flyttes til ny hosting/drift leverandør uten samtykke fra DigiPoint Solution AS.
§ 4 Betaling ved fornyelse:
Lisenshaver vil motta en faktura som forfaller til betaling på fornyelsesdato. Fornyelsesdatoen er samme dag som lisensen utløper. Ved for sen betaling i forhold til forfallsdato beregnes den til enhver tid gjeldende morarente og lovlige purregebyrer.
§ 5 Mislighold:
Ved mislighold av betalingsbetingelser, som har medført utstedelse av inkassovarsel , kan
leverandøren stenge CMS systemet (lisens med tilhørende produkter) inntil betaling er på plass. Som verneting vedtas Asker forliksråd og Asker & Bærum Tingrett.
§ 6 Lisensansvar/innhold:
Lisenshaver kan benytte lisensen til å publisere egne internettsider, men kan ikke publisere innhold som strider i mot lokale (landets) lover. Lisenshaver er ansvarlig for det lisenshaver publiserer og erkjenner et redaktøransvar for innholdet. Lisenshaver erkjenner å ha lest
betingelsene og aksepterer betingelsene i denne lisensavtalen. I de tilfeller Lisenshaver ønsker å drifte løsningen selv eller ved hjelp av tredjepart. Settes det opp brukertilgang for dette. Tredjepart får ikke og skal ikke ha tilgang til løsningen Tema eller applikasjoner
(plugins) uten skriftelig samtykke fra DigiPoint Solution AS
§ 7 Copyright
Nettløsningen vil bli satt opp i WordPress CMS med tilleggsprogrammer eller/og tilleggs programmering. Word Press er såkalt Open Source, dvs at kildekoden er tilgjengelig for alle. DigiPoint AS sin kopibeskyttelse gjelder Alt innhold på nettstedet laget av DigiPoint Solution
AS. Alt innhold opphavsrettslig beskyttet. Dette inkluderer blant annet tekst, bilder, grafiske elementer, design og logoer. Rettighetshaver er DigiPoint Solution AS . Kopiering eller annen mangfoldiggjøring av sidens innhold er forbudt ved lov om opphavsrett. programmering/tilleggsprogram benyttet på nettløsningen. Dette vil si at bruken av alt materialet i denne sammenheng er kopibeskyttet og kan ikke benyttes av andre.
Sist oppdatert 01.08.2017