Line fra hrrs.no i sprang

What a wild ride!

Hønefoss og Ringerike Rideskole med Line Brusletto ønsket nye nettsider basert på DigiPoint modellen. Du kan besøke sidene her www.hrrs.no.  Gjennom produksjonen la vi vekt at det skulle være inspirerende å gå på rideskole. Fokus for oss ble å bruke mye bilder og effektiv tekst sammen med kort vei til å melde seg på kurs. Produksjonen består av ca 20 sider og 18 påmeldingskjemaer.

Her er noen av verktøyene vi har benyttet:

  1. Word Press CMS
  2. Enfold Design
  3. TablePress, for oppsett av timeplan
  4. Gravity Form, skjemabygger
  5. Facebook feed pro, henter nyheter fra Facebook
  6. Snapshot, Backup løsning for nettløsningen
  7. Simpel History, registrer hvem og når endringer er gjort
  8. Google analytics, for statistikk og analyse av nettstedet

Videre kjøpte vi noen bilder på iStock, som vi hadde behov for utover det oppdragsgiver kunne levere. Sidene fungerer godt og det siden lansering 1.august kommet nærmere 100 påmeldinger til kurs.

Pris for produksjonen kr 3 990,- som totalkostnad for 24 måneder. Kunden har kjøpt noen tilleggstjenester for totalt kr 2 500,- .