En digital strategi

handler om å legge en plan, ta beslutninger, og sette tiltak for å nå et mål.