En klar strategi for nettløsningen gir best resultater!

For å få en klar oppfatning av dine mål med din nettløsning, ønsker vi at du svarer på de 3 spørsmålene i skjemaet .

Dine opplysninger:(Påkrevd)
Hvordan kan nettsiden oppfylle deres mål? Basert på svarene dine, vil vi skreddersy en månedlig rapport for å spore fremgang mot dine spesifikke mål. Du vil få innlogging til rapporten.

Hva er hovedformålet med nettstedet deres?(Påkrevd)
Hvor ofte lager du nytt innhold for dette nettstedet?(Påkrevd)
Velg kun 1 svar.
Hva er dine viktigste mål for dette nettstedet?(Påkrevd)
Velg 3 svaralternativer.
Når vi har mottatt dine besvarelser vil vi sette opp en måling på nettsiden for å se hvordan løsningen fungerer opp mot det som er målsetningen. Deretter vil en av oss ta kontakt for å gjennomgå resultatene og komme med eventuelle råd, som kan gjøre den veien lettere.

Hva forventer du deg av nettsiden din?

Hvorfor er det sånn at noen bedrifter får gode resultater fra nettsiden sin og andre får det ikke?

Det kan være mange grunner til det.

Vår strategi er å levere den beste nettløsningen, tilpasset dine kunders behov og ønsker. Mange enkle grep kan gjøres for å bedre konverteringen fra nettsiden, men først la oss begynne med det første, som er å ta en analyse opp mot målsetting og visjon.

I den forbindelse ønsker vi  å utføre en analyse av akkurat ditt nettsted for å sammenligne resultatene med hva du og din bedrift ønsker å oppnå.

For å få en klar oppfatning av dine mål med din nettløsning, ønsker vi at du svarer på 3 spørsmål. Det er så enkelt som at du fyller ut spørreskjemaet.

Tilbake vil du få en link med tilgang til resultater og se status om hvordan nettsiden, slik den fremstår i dag, er tilpasset målsettingene – som igjen kan danne grunnlag for å forme innhold og stil  opp mot visjoner og intensjoner.

Når vi har mottatt dine besvarelser vil vi sette opp en måling på nettsiden for å se hvordan løsningen fungerer opp mot det som er målsetningen. Deretter vil en av oss ta kontakt for å gjennomgå resultatene og komme med eventuelle råd, som kan  gjøre den veien lettere.

Ønsker du informasjon tidligere? Ta gjerne kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen
DigiPoint Solution AS

Per Mazarino
Tlf: 934 22 805
E post: per@digipoint.no