Hva er Content audit?

Content audit er en prosess for å analysere innhold basert på kvalitet opp mot hva du ønsker brukeren skal oppleve. ikke bare kvalitet, men også kvantitet. Ved å oppsumere oversiktlig innhold og hvordan det presenteres, kan vi identifisere hva som fungerer og hva som bør oppdateres, fjernes og eventuelt  mangler. Det kan være bra å katalogisere innholdet etter emne og se det opp mot SEO, gjerren gjennom resultater fra Google Analytics.

Ingen vil egentlig presentere utragert innhold?

Tenk over hva det er du ønsker besøkende skal oppleve når de kommer på nettsiden din. Det er ingen grunn til å servere udatert og irelevant informasjon.

Hvorfor gjør man en Content audit?

For å publisere rikitg informasjon til riktig besøkende til riktig tid. Generelt sett kan vi si at informasjon på nettsiden er viktig av flere grunner, deriblant vil vi nevne SEO (søkemotoroptimalisering). Det komme høyt i organiske søk og få treff på et innhold som kanalyserer kvalitetstreff inn på nettsidene er det viktigste native markedsverktøyet en virksomhet har.

Hvordan gjør man en Content audit?

Det å gjøre en Content audit vil si at dere rett og slett går igjennom alt innholdet dere har i bedriften. Det kan ligge mye potensiale der, bare man tilpasser det til riktig målgruppe og det dere ønsker å oppnå. For eksempel å få flere potensielle kunder. Dere starter med å gå igjennom eksisterende innhold, på nett og off-line. Selgere og produktsjefer sitter som regel på mye nyttig informasjon som kan brukes. Se på print annonser, markedsmateriell, e-bøker og nyhetsbrev for å nevne noe. Ved å ha et klart mål kan man se innhold i et nytt lys og mulighetene er mange.

5 Steg for steg for å gjøre en Content audit

1. Identifisere eksisterende innhold

Når du skal gjøre en Content audit kan du starte med samle inn innholdet som ligger på nettsiden din i dag. Har du en liten nettside kan man gjøre det manuelt, har du en side med mange sider og mye innhold kan det være lurt å bruke et verktøy som Screaming Frog eller Google Analytics for å samle URLene. Se på nyhetsbrev som er sendt, og salgsinnhold som er brukt. Det kan inneholde nyttig informasjon, som potensielt kan gjøres om til et annet format og gi en større verdi.

Ikke glem at selgere og produktsjefer sitter på mye nyttig informasjon som kan endres, og legges ut. Avtal et møte å få en innsikt i hva de sitter på av innhold. Det kan være print materiale, innhold som er påbegynt, salgs-innhold eller video og annet markedsmateriell fra leverandører/kunder som kan være relevant å bruke. Vurder også hva som kan legges bak et skjema slik at brukeren må registrere seg for å motta det.

2. Kategorisere innholdet

Når du har samlet alt innholdet er det på tide å kategorisere det. Legg det inn i et oversiktlig skjema, for eksempel en Excel-mal som vi bruker. Den er lagt ved som en link i slutten av denne artikkelen.

Bruk kategorier som sier noe som:

 • Hvor gammelt innholdet er? Trenger det å oppdateres?
 • Hva er meningen med innholdet? Gir det den verdien som er ment?
 • Stemmer innholdet? Er det riktig informasjon, eller må det oppdateres?
 • Hvilket format er det i? Kan man endre format for å vekke større interesse?
 • Er innholdet bak et skjema? Må bruker gå via et skjema for å få tak i innholdet i dag?
 • Hvor passer innholdet inn i kjøps-reisen (Bevisstgjøring, Vurdering, Beslutning)?
 • Er innholdet tilpasset de ulike stadiene basert på din Buyer persona?

3. Evaluer basert på hvordan innholdet presterer

Når du har fått organisert innholdet i kategorier kan du begynne å evaluere hvordan det ulike innholdet som er publisert presterer i dag. Sett mål basert på hva du ønsker å oppnå ut i fra deres innholdsstrategi.

Du kan for eksempel måle innholdet basert på:

 • Sidevisninger
 • Tid de bruker på siden
 • Delinger i sosiale medier
 • Konverteringer
 • Rangering i søkemotorene som for eksempel Google
 • Om noen andre linker til innholdet ditt

For å finne data på dette kan du bruke Google Analytics for å se hvordan innholdet ditt presterer, eller HubSpot hvor du kan holde oversikt over innlegg og landings sider.
Om du ikke har noe verktøy som “overvåker” innholdet ditt kan du intervjue ansatte, eller kunden selv.

4. Analyser innholdet

Du kan få mye nyttig informasjon ut av en slik analyse. Hvordan type innhold blir mest lest, har det innholdet en bestemt lengde, konverterer det leads? Ved å gjøre en slik gjennomgang kan du også oppdage mangler i innholdet ditt. Er alle stadiene i kjøps-reisen dekket? Varierer innholdet? Gir dere besøkende en mulighet til å konvertere eller gir dere bort all informasjonen uten å få noe tilbake? Innhold som enda ikke er publisert, er det noe som kan legges ut umiddelbart, eller hva trengs av endringer. Dere kan også nå få en ide av hva som ikke eksiterer i det hele tatt, men som dere ønsker å skape.

5. Så hva gjør du nå

Nå når du har fullført din Content audit er det på tide å ta tak og optimalisere basert på resultatene. Gå igjennom innholdet, marker med beholdeoppdatere eller fjerne. Gjør først endringene som kan gi dere quick wins, for eksempel å legge innholdet bak et skjema for å kunne få informasjon tilbake. Fokusere så på det andre. Content audit er en tidskrevende prosess, men den vil lønne seg i det lange løp når dere ser besøkstallene øker, og konverteringene bli mer målrettet. Ha klare mål for hva du vil med innholdet, og optimaliser mot de.